<< جزوه ها >>
<< بر اساس موضوع >>
1
magnetic resonator ◄ metamaterial ◄ effective medium parameters
2
market equilibria ◄ smart genetic algorithm ◄ genetic algorithm
3
Mathematic ◄ mathematics learning
4
mathematic education
5
mathematic- newsletter ◄ رياضيات- خبرنامه
6
Mathematics
7
Mathematics Education ◄ برنامه ريزي درسي
8
mathematics- education ◄ رياضي- ارزشيابي ◄ برنامه ريزي درسي
9
max- plus algebra ◄ extended linear complementarity problem ◄ discrete event systems ◄ system theory
10
Medical Clinic- Zabol
11
microstrip fractal antennas ◄ wideband microstrip antennas
12
microwave filters ◄ syntesis ◄ generalized chebyshev functions ◄ resonators ◄ coupling matrix
13
microwave imaging ◄ inverse scattering ◄ genetic algorithm
14
multilayer circuits ◄ couplers ◄ filters ◄ baluns ◄ design procedures
بازگشت