<< جزوه ها >>
<< بر اساس موضوع >>
از : statistics تا : strang attractors of meaning ◄ semiotics ◄ emergence ◄ learning ◄ transduction
بازگشت