<< مقالات الكترونيكي فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
گپي با chat GPT
2
گذر زهره و ترتيب سيارات نسبت به زمين در آثار هيئت دورۀ اسلامي
3
گردهمايي هاي برگزار شده (همايش روز جبر خانه رياضيات اصفهان سال 1397)
4
گردهمايي هاي برگزار شده: گزارش برگزاري دومين گرامي داشت روز زنان در رياضيات
5
گزارش ابن سينا از ابرنواختر 1006 ميلادي
6
گزارش اولين همايش بين المللي بزرگداشت پروفسور فواد سزگين در استانبول
7
گزارش برگزاري پنجاهمين كنفرانس رياضي ايران
8
گزارش سي و چهارمين همايش سالانه تاريخ علوم نزد عرب و مراسم يادبود هفتصدمين سال درگذشت كمال الدين فارسي رياضي دان و فيزيكدان مؤسسه ميراث علمي عربي دانشگاه حلب آوريل -2019 م.
9
گزارش مجمع عمومي انجمن رياضي ايران: دانشگاه شيراز
10
گزارش مراسم يادبود زنده ياد دكتر جواد بهبوديان
11
گزارش يك مأموريت پژوهشي
12
گزارشي از ديدگاههاي شركت كنندگان در هشتمين همايش نمايندگان و چهارمين نشست كميسيون هاي تخصصي انجمن رياضي ايران: مركز آمار ايران، 7 دي ماه 1396
13
گزارشي از كنفرانس بين المللي تاريخ علم (يونسكو، پاريس، 15 و 16 دسامبر 2005)
14
گزارشي از نسخهاي در رد نظريات ماديگرايانه داروين متعلق به دورۀ قاجاريه (1330 ق)
15
گزارشي از همايش سه روزه هنر و رياضيات در خانه رياضيات اصفهان: كاشيكاري ايراني؛ از مسجد جامع اصفهان تا كلاس درس هلندي
16
گزيدۀ كارنامۀ علمي دكتر مصطفي موالدي رئيس مؤسسۀ تاريخ علوم عربي (حلب)
17
گستره و تنوع آثار هيئت در تمدن اسلامي
18
گفت و گو با دكتر علي رجالي درباره رياضيات و هنر: دانشجوها بايد فعاليت ميان رشته اي داشته باشند
19
گفتگو با دكتر علي رجالي، عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان و معلم رياضي: موفقيت من در گرو پيشرفت شماست
20
گفتمانهاي رايج در زبان بدن مدرسان دانشگاه فرهنگيان
21
گواهي بر فعاليت علمي رصدخانۀ سمرقند پس از مرگ الغ بيگ
بازگشت